ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 22 คน 2019-07-24 08.00-16.00 รอการยืนยัน