ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
โรงพยาบาล​สมเด็จ​พระ​เจ้า​ตากสิน​มหาราช​ 15 คน 2019-07-31 13.00-16.00 จองเรียบร้อยแล้ว